Landgraaf Koerier

Menu

CDA: Verhoging keuringsleeftijd jaagt bejaarden op kosten

Onlangs werd de keuringsleeftijd voor het rijbewijs verhoogd van 70 naar 75 jaar. De CDA-raadsfractie constateert dat daardoor iemand van 70 jaar of ouder die de afgelopen jaren een rijbewijs heeft gekregen dat maar vijf jaar geldig is, voortijdig met extra kosten worden geconfronteerd. Door de verhoging van de keuringsleeftijd krijgt  iemand die nu tussen 70 en 75 jaar is en zijn rijbewijs haalt of verlengt, dat rijbewijs voor de duur van tien jaar in plaats van vijf.

Het CDA vindt dit een onrechtvaardige situatie waarin de burger niet de dupe mag worden van een abrupt ingevoerde wijziging van de regelgeving.

De fractie schrijft aan het college van B&W: ‘Gaarne zouden wij van uw college het volgende  vernemen,

1.       Deelt uw college onze mening dat door verhoging van de leeftijdsgrens een categorie mensen wordt geconfronteerd met extra kosten.

2.       Deelt uw college onze mening dat dit een oneerlijke en onwenselijke situatie is.

3.       Bestaat voor de gemeente de mogelijkheid de geldigheidsduur van een rijbewijs op basis van de nieuwe regelgeving eenzijdig te verlengen voor rekening van de gemeente.

4.       Is het college bereid de extra kosten te compenseren die mensen van bedoelde categorie moeten maken om een  extra rijbewijs te verkrijgen.’

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.