Landgraaf Koerier

Menu

Wiervel in de Grunsjtroat op het traditionele Auw Wieverbal

Zaag is dat mie leef Marie wat mit dich wil danse?

Noëbes Sjeng, dat is besjtimt ut Tosca, Rosa of ut Carmen die mit dich wille sjanse.

Leef Marie has doe die grannige gruus bej diene Sjeng an d’r erm gezië?

Ach Lianne, zoe lang wie hea wiervelt, pojt hea nit vuur twieë.

Een zodanig tafereel kun je verwachten als je op het Auw Wieverbal in de Groenstraat bent.

Op donderdag 20 februari is het weer zover. Vasteloavundsverein de Geete organiseert wederom haar beroemde traditionele Auw Wieverbal.

De traditie die terug grijpt op het folkloristische verhaal van de mannen van “d’r hoarsjnit” 150 jaar geleden.

Het allereerste traditionele en enige echte Auw Wieverbal van Limburg is in 1952 ontstaan in de Groenstraat. Aanvankelijk gingen 8 dames (grüskes)  in 2 authentieke koetsen met paarden die dag op pad om reclame te maken voor het Auw Wieverbal. Het traditionele aantal van 8 grüskes had hier zijn oorsprong. Men beeldde de dames uit die in de vorige eeuw  onherkenbaar op zoek gingen naar hun mannen van “D’r Hoarsjnit”,  om te voorkomen dat die tijdens het handeldrijven met de haaropkopers het verdiende geld verkwistten.

Ook Vasteloavundsverein de Geete gaat met haar tijd mee. De laatste jaren vertegenwoordigen maar liefst 9 dames de Koetsche Grüskes en is het Auw Wieverbal een bonte verzameling van hoogheden en andere vasteloavundvierders. De muzikale omlijsting wordt ook dit jaar verzorgt door een D.J. en het zal wederom een spektakel van dans en plezier worden. Ook is er weer een prijs voor het best verklede Oad Wief.

Wij nodigen iedereen uit om mee te komen feesten.

De 65e tocht van de Koetsche Grüskes op Vetdonnesjtig start op 20 februari 2020.

De dag begint voor de Grüskes om 08.00 uur met ontbijt in het Gemeenschapshuis ’t Ströatje. Vervolgens ziet het programma er als volgt uit: 10.00 uur aankomst  Café Simons; Winkeliersvereniging  Waubach, 11.00 uur Raadhuis Landgraaf; Burgemeester en Wethouders en V.V. de Parkstadböck met in hun midden Stadprins Hennie I, 12.30 uur Bistro Socio; K.V. Burgerlust, 14.00 uur Café D’r Eck; C.V. De Wespelle, 15.45 uur Café Pelt; H.v.v. de Winkbülle, 17.00 uur ‘t Streeperkruis; C.V. de Spinneköpkes en D’r  Schaesbergse Vasteloavends Verein , 18.00 uur Café Dierks;  C.V. De Unskes en C.V. De Sjweegelsöppers, 19.00 uur Gemeenschapshuis D’r Sjtee Uul; C.V. D’r Sjtee Uul en  C.V. De Pänkes. 20.00 Café  de Koetsch; ontvangst V.V. de Geete.

Na deze lange indrukwekkende dag is het de bedoeling dat zij zich om ongeveer 21.11 uur huiswaarts richting d’r Geetesjtaal (Gemeenschapshuis ’t Ströatje) begeven, waar ze samen met vasteloavundsverein de Geete het Auw Wieverbal zullen openen. 

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.