Landgraaf Koerier

Menu

 Enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals 

 

Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio is veel enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals. Met inzicht in succesfactoren en verbeterpunten kijkt minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uit naar de toekomst waarin Rijk en regio op deze voet doorgaan met de implementatie van de Regio Deals. 

Dat schrijft minister Schouten, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Regio Deals. 

Goed nieuws voor de Regio Deal Parkstad Limburg die, met de bijdrage vanuit het Rijk van 40 miljoen euro, intussen een investering van meer dan een half miljard euro oplevert aan investeringen in de verbetering in de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad. En daarmee aan het welzijn van de inwoners van de regio. 

Inwoners en ondernemers in een regio weten zelf het beste wat een regio vooruit helpt. 

Dat is het vertrekpunt in een Regio Deal, en dat laat al mooie resultaten zien. 

Sterke regio’s maken samen een sterker Nederland, voor iedereen. 

Minister Carola Schouten (LNV) 

Steun in de rug voor Parkstad Limburg 

De signalen vanuit het Rijk zijn ook een steun in de rug voor het voornemen om de inzet op met name de thema’s grensoverschrijdende samenwerking, duurzaamheid en sociaaleconomische structuurversterking via de Stadsregio Parkstad Limburg te intensiveren. Binnenkort worden hierover voorstellen aan de gemeenteraden van de Parkstadgemeenten voorgelegd. Deze zijn bedoeld om de uitvoeringskracht verder te versterken, zodat de regio nog beter in staat is om kansen die zich voordoen, ook door de grensligging, te grijpen. En ook om de uitdagingen die er liggen, zoals de energietransitie en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, nog krachtiger te kunnen aanpakken. 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.