Landgraaf Koerier

Menu

Samenwerking met Streetwise leidt tot mooie resultaten in 2020  

De samenwerking met de Stichting Streetwise heeft de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid. Ook in 2020 zijn, ondanks de coronacrisis, goede cijfers te melden. De gemeente Landgraaf richt zich al meerdere jaren, met succes, op het versterken van haar drie kernen en het stimuleren van nieuw ondernemerschap. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de Stichting Streetwise. Zij pakken de rol van directe begeleidingspartner op zich en ondersteunen (nieuwe) ondernemers in hun proces om zich in een winkelgebied te vestigen.

Resultaten 

Ondanks de coronacrisis heeft deze aanpak ook in 2020 tot mooie resultaten geleid. Zelfs een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Een zestal ondernemers heeft zich, onder begeleiding van Streetwise, gevestigd in een van de drie winkelkernen van Landgraaf. Dit samen is goed voor 565m2 winkelvloeroppervlakte, €192.500,- ondernemersinvesteringen en 24 personen werkgelegenheid bij aanvang van de ondernemingen.

Ramon Lucassen (wethouder Economie): “Deze ontwikkeling juichen wij van harte toe. De nieuwe aanwas in onze winkelkernen zorgt voor nog meer levendigheid en werkgelegenheid. Wij zijn trots op de ondernemers die zelfs in deze moeilijke tijd de stap durven te zetten om iets nieuws op te bouwen. We zijn ook blij te merken dat de investeringen die we als gemeente doen in de fysieke omgeving, zoals de Oude Markt in Waubach, positief effect heeft op de aantrekkelijkheid van het gebied voor ondernemers.”

Stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling die binnen de gemeente van kracht is, draagt hier zeker aan bij. Een ondernemer die zich in een winkelkern vestigt komt in aanmerking voor een financieel steuntje in de rug. Zo wordt getracht de centra compact en levendig te houden en ondernemers te stimuleren zich te vestigen in een van de drie winkelkernen.

Sjaak Vinken (Stichting Streetwise): “Je ziet dat in Landgraaf ondernemers welwillend zijn te investeren in het pand en daarmee in de toekomst. Er heerst een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Landgraaf. De nauwe samenwerking met de gemeente Landgraaf en de korte lijnen met vastgoedpartijen, financiers en ondernemers waarmee we samenwerken, dragen hier aan bij.”

Hoge slagingscijfers

Opvallend aan de Parkstad-brede cijfers vanuit Streetwise is het hoge slagingspercentage van gemiddeld 91,6% na jaar 1. Leonie Kuepers (Stichting Streetwise): “Dit getal weerspiegelt het structurele karakter van de nieuwe ondernemingen, mede als gevolg van de maatwerktrajecten die we met de ondernemers doorlopen. Wij streven duurzame vestiging na van vernieuwende en kwalitatieve concepten, met positief resultaat.”

Deze positieve trend lijkt zich in Landgraaf door te zetten naar 2021. Ondanks de coronacrisis zijn er al meerdere ondernemers met plannen bezig om in 2021 hun deuren in Landgraaf te openen.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.