Landgraaf Koerier

Menu

Hoge kosten levensonderhoud baart gemeente Landgraaf zorgen

De stijgende kosten voor levensonderhoud waar iedereen tegenwoordig mee te maken krijgt, baart de gemeente Landgraaf zorgen. Met de winter in aantocht komen veel Landgraafse huishoudens door de gestegen energie- en voedselkosten in de problemen. Niet alleen de minima, maar ook modale inkomens zien de kosten vaak verdubbelen of nog meer stijgen. Met onder andere een Energiefonds en een pakket met kleine duurzame maatregelen bekijken we op dit moment hoe we niet alleen onze inwoners, maar ook ondernemers en verenigingen tegemoet kunnen komen.

 

Financieel in de knel

In Landgraaf hebben 2384 huishoudens de energietoeslag van € 800,- voor de minima gehad. In oktober wordt die toeslag met € 500,- uitgebreid naar € 1300,-. Maar deze toeslag vanuit de overheid is niet voldoende met deze prijsstijgingen. Wij ontvangen signalen dat veel meer huishoudens financieel in de knel komen.

 

Huishoudens die eerst best goed konden rondkomen, zien nu de kosten voor energie én voor het levensonderhoud sterk stijgen. Ook ondernemers en verenigingen melden zich actief en geven aan dat hun voortbestaan ernstig wordt bedreigd door de hoge (energie)prijzen. Op dit moment brengen we in kaart wat we als gemeente kunnen doen om onze inwoners, bedrijven en verenigingen te ondersteunen.

 

Energiefonds een mogelijkheid

Voor onze ondernemers bekijken we of het een optie is om een Energiefonds in het leven te roepen, vergelijkbaar met het Covid-19 fonds, waarmee bedrijven onder bepaalde voorwaarde aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming. Ook bekijken we de mogelijkheid om dit Energiefonds in te zetten om onze verenigingen te helpen.

 

 

Ondersteuning inwoners

Wij bereiden een pakket aan kleinere maatregelen voor, die onze inwoners kunnen helpen om zelf op korte termijn energiebesparende maatregelen aan hun woning uit te voeren. Daarnaast brengen we in kaart welke mogelijkheden er zijn om vooral onze inwoners met de laagste inkomens te ondersteunen. En we gaan met onze woningcorporaties in gesprek om als partners samen op te trekken in de aanpak van energiearmoede.

 

Al deze plannen zijn volop in ontwikkeling. Wij realiseren ons met de winter in aantocht dat er haast geboden is en willen dan ook zo snel als mogelijk ondersteuning bieden aan inwoners, ondernemers en verenigingen.

 

Onlangs werd bekend dat de Rijksoverheid op korte termijn toch met maatregelen komt voor particulieren (en bedrijven) die hun energierekening niet meer kunnen betalen. In afwachting van de concrete uitwerking van deze plannen kijkt de gemeente toch naar mogelijke aanvullende maatregelen voor de ondersteuning van inwoners die in deze tijd tussen wal en schip raken.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.