Landgraaf Koerier

Menu

St. Paulus huldigt jubilarissen

Acht jubilarissen van Fluit- en Tambourcorps St. Paulus uit Scheasberg zijn tijdens een speciale feestavond gehuldigd voor hun jubileum. In totaal waren de jubilarissen samen maar liefst 225 jaar lid. Uit handen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) kregen de jubilarissen een oorkonde en werden ze gedecoreerd met een speldje.

Twee jubilarissen vierden 10 jaar lidmaatschap, Tygo Jansen en Bjarne Logister. Rick Hilkens, Rick Jongen en Jill Janssen werden gehuldigd met een speldje vanwege 25 jaar lidmaatschap. Joyce Ledoux vierde 40 jaar lidmaatschap. De hoogste eer van de avond ging naar Marianne Janssen, zij is inmiddels 50 jaar lid van de muziekvereniging.

Bijzonder was dit jaar ook het 40-jarig jubileum van John Jongen als tambour-maître. Als tambour maitre heeft hij de belangrijke taak om het corps op straat muzikaal te leiden. John werd gehuldigd met een speldje dat speciaal door St. Paulus zelf ontworpen is.

Op de foto v.l.n.r.

Tygo Jansen, Bjarne Logister, Rick Hilkens, Jill Janssen, Rick Jongen, Joyce Ledoux, Marianne Janssen en John Jongen.

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.