Landgraaf Koerier

Menu

Lezersbrief | Behoud zwembad In de Bende voor Landgraaf

Zwembad In de Bende.

Zwembad In de Bende.

In de regionale pers is onlangs sprake geweest van een plan tot het bouwen van een regionaal zwembad voor Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Uit een onderzoek blijkt dat de drie gemeenten met één gemeenschappelijk bad op termijn elk minimaal een miljoen euro goedkoper zouden zijn dan thans het geval is. Naar mijn mening is men zich wederom met diverse cijfers zelf rijk aan het rekenen om de gestelde ambities te bereiken, evenals de vermeende bezoekersaantallen op jaarbasis van 364.000 bezoekers.

Megalomane plannen van Heerlen met een recreatiebad inclusief alle toeters en bellen op de locatie Kaldeborn, waarbij Kerkrade en Landgraaf mogen participeren, zouden impliceren dat alle leszwemmers, doelgroepen, ouderen etc. de afstand naar deze locatie moeten gaan maken. Ik denk dat het ook voor Heerlen beter zou zijn indien het al vaker genoemde doelgroepenbad ‘Citybad’ gebouwd zou worden.

Dat voor het huidige In de Bende in Landgraaf geen toekomst meer zou zijn is een treurige stelling: als je ziet hoeveel mensen gebruik maken van dit zwembad o.a. bij de zwemlessen, doelgroepen- zoals babyzwemmen, baantjeszwemmen, meer bewegen voor ouderen c.q. fifty-fitness groepen, zwemvereniging Nimo met meer dan tweehonderd leden, duikverenigingen en aquarobicgroepen.

Door de gemeente achterwege gelaten onderhoud én het herhaaldelijk uitstellen van renovatie is In de Bende inderdaad niet meer aangepast aan de eisen des tijds, en daardoor is er inderdaad weinig perspectief. Dit is evenwel de schuld van de politiek, die de laatste tien jaar telkens nieuwe onderzoeken heeft uitgevoerd met iedere keer elkaar tegensprekende conclusies.

Rond eind september 2011 berichtten zowel het Limburgs Dagblad als de Landgraaf Koerier dat het plan voor een ‘Waterworld’ bij Strijthagen van de baan is en nu gefocust gaat worden op opknappen van In de Bende. Wethouder Harry Leunessen blijkt van mening dat de enkele miljoenen kostende renovatie in 2013 zou kunnen beginnen op het moment dat het contract met de huidige exploitant eindigt. Wat hem betreft moet In de Bende voorzien worden van één extra bad en verder omgevormd worden tot een doelgroepenbad waar plaats is voor bijvoorbeeld de duikvereniging, zwemlessen, zwemmen voor senioren en zwangere vrouwen.

Hoe tegenstrijdig en betrouwbaar politieke ambities zijn is evident wanneer men deze artikelen leest en dan vervolgens plotsklaps geconfronteerd wordt met de omineuze mededeling ‘voor In de Bende is geen toekomst meer’.

Een voorziening waar honderden mensen en kinderen dagelijks gebruik van maken in diverse doelgroepen en zwemlessen. Wat het financiële plaatje betreft: er is mogelijk wél geld voor o.a. KIA (5,4 miljoen). Een eigen zwembad in de gemeente is blijkbaar geen thema meer!

Mocht het huidige In de Bende niet meer voor renovatie in aanmerking komen, wat overigens ook dubieus is, want in maart 2008 opteerde het college van B&W nog vóór renovatie in plaats van nieuwbouw, gebaseerd op een onderzoek van Sportfondsen Nederland. Wethouder Leunessen zei toen dat hiermee de inwoners van de gemeente voor de komende twintig jaar verzekerd zouden zijn van een zeer geschikte accommodatie.

De locatie In de Bende is namelijk ideaal voor de inwoners van Landgraaf óók wat betreft de infrastructuur en zeker met het oog op de toekomst, als de Buitenring gerealiseerd wordt.

Het is naar mijn mening schandelijk hoe de politiek anno 2014 met In de Bende omgaat en niet duidelijk aangeeft waar men voor staat. Het onderwerp wordt weer uitgesteld tot na de verkiezingen.

Het convenant met de huidige exploitant loopt op 1 Januari 2016 af. Misschien is dit dé strategie van de Landgraafse politiek om zich met een heimelijk argument te ontdoen van ‘ons’ vertrouwde zwembad, waar zovele mensen tot op heden de zwemkunst hebben geleerd ?

Ik zou dan ook de inwoners van Landgraaf willen oproepen waakzaam te zijn en actie te ondernemen, bijvoorbeeld in het stemhokje op 19 maart, vóór behoud van een eigen zwembadvoorziening. Geen enkele partij die deelneemt aan de aanstaande verkiezingen laat met betrekking tot het zwembad zijn ware gezicht zien. En als er al iets beloofd wordt, hebben we gezien, kun je de belofte achteraf nog stilzwijgend intrekken.

Welke partij durft zijn nek uit te steken voor behoud van een eigen zwembadvoorziening in de vorm van nieuwbouw van een doelgroepenbad dan wel het huidige bad transformeren tot een doelgroepenbad?

Martin Evertz, Landgraaf

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.