Landgraaf Koerier

Menu

Gemeente investeert in veiligheid rondom Parkstad Limburg Stadion

 Onlangs verliep de algemene opschorting voor het toelaten van uitpubliek bij wedstrijden van Roda JC in het Parkstad Limburg Stadion (PLS). Dit nadat de gemeente de afgelopen periode heeft geïnvesteerd in extra veiligheidsmaatregelen rondom het PLS en de Roda Boulevard. De maatregelen zijn bedoeld om de openbare orde beter te kunnen handhaven en de fysieke veiligheid rondom voetbalwedstrijden te verbeteren.

 Ook hebben politie en justitie sinds medio oktober ruim dertig personen geïdentificeerd van wie is vastgesteld dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan geweld en extreme agressie rond voetbalwedstrijden van Roda JC.

Tegen deze personen zijn in het kader van de persoonsgerichte aanpak (PGA) passende maatregelen genomen, zoals: een stadionverbod, een omgevingsverbod, een formele waarschuwing, of een waarschuwend gesprek met politie in het bijzijn van de ouders.

Bij de PGA werken politie, justitie en gemeente samen met de BVO (Betaald Voetbal Organisatie) om te voorkomen dat mensen voor problemen blijven zorgen. Doel is om mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden harder aan te pakken. De maatregel vloeit voort uit een aantal recente, ernstige ongeregeldheden waarbij een klein deel van de aanhang van Roda JC betrokken was.

Time-out

Medio oktober heeft de lokale driehoek (bestaande uit politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) naar aanleiding van deze incidenten besloten om tot 11 december niet langer uitsupporters toe te laten in het PLS.

De afgelopen periode is gebruikt om te werken aan de fysieke veiligheid in en om het PLS-stadion. Hiermee hoopt de gemeente geweldplegers en vernielers in de toekomst makkelijker in beeld te krijgen. Zo is het cameratoezicht in en rondom het Parkstad Limburg Stadion uitgebreid en worden bestaande camera’s vervangen door meer geavanceerde apparatuur. Daarnaast wordt de verlichting op de Rodaboulevard verbeterd.

Ook komen er op termijn aanpassingen aan de toegangspoorten van het PLS en worden mobiele hekwerken geplaatst.

Krachtig signaal

De autoriteiten hebben met het besluit om publiek van de bezoekende club tijdelijk te weren uit het PLS én met de genomen maatregelen als het gaat om fysieke veiligheid en persoonsgerichte aanpak, een krachtig signaal willen afgeven richting de samenleving Burgemeester Petra Dassen: “Geweld rond voetbalwedstrijden wordt nooit en te nimmer getolereerd. Alleen door de groep die verantwoordelijk is voor deze ongeregeldheden op te sporen en aan te pakken, hopen we dit geweld uiteindelijk definitief een halt toe te roepen. De persoonsgerichte aanpak die we hiervoor hebben ingezet én de maatregelen die we hebben genomen, moeten er toe leiden dat overtreders sneller worden gepakt, maar ook strenger worden bestraft.”

Roda JC steunt het aanpakken van de relschoppers. De club hoopt op die manier te bereiken dat de goeden uiteindelijk niet onder de kwaden lijden. Zowel de voetbalclub als ook de gemeente hopen dat welwillende en weldenkende supporters voortaan weer op een veilige en prettige manier van voetbal en hun club kunnen genieten.

Categories:   Sport

Comments

Sorry, comments are closed for this item.