Landgraaf Koerier

Menu

College stemt in met uitbreiding basisschool De Schatgraver Landgraaf

Het college van B en W is akkoord met de voorgenomen investering voor permanente uitbreiding van basisschool De Schatgraver in de Pastoor Schattenstraat. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat De Schatgraver al sinds 2015 kampt met ruimtetekort. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden – die in de loop van 2024 zullen starten – zal tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn op de locatie van de voormalige basisschool Gravenrode. Met de uitbreiding is een bedrag gemoeid van ongeveer 4 miljoen euro. Het investeringsvoorstel wordt volgende maand voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Basisschool De Schatgraver heeft samen met het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en het peuteronderwijs in 2015 een nieuw onderwijsgebouw gekregen aan de Pastoor Schattenstraat.

 

Ruimtetekort

Door het ontstane ruimtetekort is in 2017 voor vier klaslokalen en een nevenruimte tijdelijk intrek genomen in het vroegere schoolgebouw aan de Graaf Johan Frederikstraat. Wethouder Freed Janssen (accommodaties): ‘Doordat de school met 450 leerlingen op dit moment in twee gebouwen is ondergebracht, staat dit de optimale vormgeving en samenwerking voor een Brede School en het project Gezonde basisschool van de Toekomst in de weg. Het college is daarom groot voorstander van een blijvende oplossing. Met de huisvesting van alle leerlingen op één centrale locatie denken we hieraan te kunnen voldoen.’

 

Haalbaarheidsonderzoek

Begin 2022 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van basisschool De Schatgraver. Centraal hierbij stond de vraag naar het centraliseren van De Schatgraver op de hoofdlocatie aan de Pastoor Schattenstraat. Ook is gekeken naar de gevolgen voor de tijdelijke huisvesting gedurende de uitbreiding van het hoofdgebouw van de Schatgraver. In overleg met de architect en onderwijsstichting MOVARE waar de school onder valt, zal de komende periode worden bekeken hoe de tijdelijke huisvesting vorm zal krijgen. 

 

Het definitieve investeringsvoorstel voor het uitvoeren van de uitbreiding van De Schatgraver wordt op 13 april voorgelegd aan de gemeenteraad.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.