Landgraaf Koerier

Menu

Heemkundevereniging Landgraaf

Corona lijkt eindelijk in bedwang en het leven lijkt steeds meer zijn gewone gang te gaan.

Ook voor de Heemkundevereniging Landgraaf. Vorig jaar gingen er al activiteiten mondjesmaat

door en 2023 lijkt een gewoon verenigingsjaar te worden. Ledenexcursie, Nationale

Archeologiedagen, Open Monumentendag, Ledenavond, Filmavond en de presentatie van

zeker 2 boeken staan weer op het programma. Wat u ook in uw agenda kunt zetten zijn een

drie-tal lezingen en wel op de donderdagen 16 maart, 25 mei en 26 oktober aanstaande.

Op de lezing in oktober komen we op een later tijdstip nog nader terug. In dit persbericht wil

de Heemkundevereniging Landgraaf zich beperken tot de lezingen in maart en mei van dit

jaar.

Beide lezingen hebben een en het zelfde onderwerp en wel onze provincie, Limburg. Op

donderdag 16 maart aanstaande spreekt drs. Jos Meuwissen over het wel of niet

bestaan van een eigen Limburgse identiteit. Terwijl historicus Martin van der Weerden 2

maanden later zijn licht laat schijnen over het bijzondere of aparte van onze provincie.

Met ingang van dit jaar kan de Heemkundevereniging Landgraaf geen gebruik meer van de

Parochiezaal Nieuwenhagen maken en zullen de lezingen in de kantine van het MFC An de

Voeegelsjtang aan de gelijknamige straat nr. 12 in Landgraaf-Nieuwenhagen plaatsvinden.

Zoals gebruikelijk wordt er geen entree geheven en beginnen de lezingen telkens om 19:30

uur en duren, onderbroken door een koffiepauze van 15 minuten, 2 uur.

Categories:   Cultuur

Comments

Sorry, comments are closed for this item.