Landgraaf Koerier

Menu

College en raad steunen Ziekenhuisalliantie  

Onlangs verscheen berichtgeving in de media over een mogelijke sluiting van spoedeisende hulp, intensive care en de opnamebedden van ziekenhuis Zuyderland in Heerlen. Het mogelijke verlies van deze functies van het ziekenhuis heeft een groot effect voor de inwoners van de regio Parkstad. Het college en de gemeenteraad van Kerkrade willen zich ervoor inspannen om een volwaardig ziekenhuis te behouden voor de regio. Daarom sluiten zij zich aan bij de Ziekenhuisalliantie. 

De Heerlense politieke partijen hebben de handen ineen geslagen in de 

Ziekenhuisalliantie om een volwaardig ziekenhuis voor Parkstad en het Heuvelland te behouden. Daar sluiten het college en de gemeenteraad van Kerkrade zich bij aan, vanuit de overtuiging dat de regio Parkstad, met 257.000 inwoners, een ziekenhuis in volle omvang nodig heeft. 

Het college van de gemeente Kerkrade heeft net als de andere gemeenten via de media kennis genomen van het voornemen van Zuyderland. Het college had hier graag rechtstreeks over benaderd willen worden. De inzet van het college is nu gericht op het verkrijgen van meer informatie van de betrokken partijen over deze situatie. Het vraagt gedegen onderzoek en contact met onder andere ziekenhuis Zuyderland Heerlen en onze eigen partners in het sociale domein om de effecten goed te kunnen doorgronden. Het uitgangspunt is om de noodzakelijke patiëntenzorg zo dichtbij mogelijk te organiseren met behoud van de juiste kwaliteit. 

______________________________________________________________ 

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.