Landgraaf Koerier

Menu

Woonwagenstandplaats Vogelzankweg 115 te huur/te koop en woonwagenstandplaats Europaweg Noord 106 te huur

Conform de ‘Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in de Gemeente Landgraaf’ biedt de gemeente Landgraaf de woonwagenstandplaats gelegen aan de Vogelzankweg 115 (groot ca 227 m²) te koop dan wel te huur aan én de woonwagenstandplaats Europaweg Noord 106 te huur aan.

Dit betekent dat u bij interesse voor de woonwagenstandplaats aan de Vogelzankweg 115 kunt kiezen voor het kopen van de standplaats maar dat het huren van de standplaats ook tot de mogelijkheden behoort. De koopprijs van deze standplaats is € 17.479,- exclusief kosten koper. Wilt u de standplaats liever huren, dan is de huurprijs € 158,31 per maand.

De huurprijs van de standplaats aan de Europaweg Noord 106 is € 201,84.

Wilt u voor een standplaats in aanmerking komen, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

·       U beschikt of gaat beschikken over een geschikte woonwagen/woonvorm waarvoor een omgevingsvergunning kan worden verleend.

·       U heeft een geldig identiteitsbewijs (huurstandplaats).

·       U heeft een geldig identiteitsbewijs én voldoende financiële middelen om de koop te financieren (koopstandplaats).

·       U maakt uw interesse vóór 20 maart 2020 schriftelijk kenbaar. Stuur uw aanvraag via e-mail naar info@pim-zuid.nl of via de post naar: PIM-ZUID BV., Statensingel 2, 6217 KD  Maastricht.

 

Onderstaande gegevens dient u gelijktijdig met uw aanvraag te versturen:

·       het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden;

·       een inkomstenverklaring of een jaaropgave van 2019;

·       een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering;

·       een positieve verhuurdersverklaring van de huidige of voormalige verhuurder.

Let op: indien deze gegevens niet volledig zijn, wordt de aanvraag teruggestuurd.

 

Op basis van de binnenkomende reacties wordt een belangstellingsregister samengesteld. Toewijzing vindt vervolgens plaats op basis van artikel 4 (Volgordebepaling) van de ‘Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in de Gemeente Landgraaf’. Deze vindt u op www.landgraaf.nl door bij de zoekfunctie ‘Woonwagen (standplaats)’ in te geven. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de beleidsmedewerker woonwagenzaken van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 045.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.