Landgraaf Koerier

Menu

HEEMKUNDEVERENIGING LANDGRAAF IN CORONA-TIJDEN

Woensdag 4 maart jongstleden verscheen op de voorpagina van de woensdagbijlage bij het provinciale dagblad groots een redactioneel artikel over de vrijwilligers, die met “plezier” bij de Heemkundevereniging Landgraaf werkten.

Wie had toen kunnen denken dat de wereld nog in de zelfde maand er totaal anders zou uitzien. Ook voor de heemkundevereniging, haar vrijwilligers en haar leden.

Sindsdien is niets meer wat het eens geweest is.

 

Corona houdt eenieder in een houdgreep en dus ook de Heemkundevereniging Landgraaf.

 

01. Openstelling studiezaal

In verband met de Corona-maatregelen, die nog geruime tijd van kracht zullen zijn, is het niet mogelijk om de studiezaal op de gebruikelijke wijze op woensdag- en zaterdagmiddag open te stellen.

 

Het bestuur heeft ter zake een protocol vastgesteld dat zich conformeert aan de geldende regelgeving en de richtlijnen van het RIVM.

 

Tot het begin van de komende schoolvakantie is de studiezaal in het Multifunctioneel Centrum An de Voeegelsjtang vanaf 13 juni jl. bij wijze van proef alleen op zaterdag van 13:00 uur tot 15:15 uur geopend.

Wanneer de proef op zaterdag goed bevalt  en daar behoefte aan is kan bekeken worden of tijdens de komende schoolvakantie de studiezaal ook op woensdagmiddag gedurende een blok van 2¼ uur voor bezoekers opengesteld wordt.

 

Per tijdsblok kunnen naast een bestuurslid en 2 baliemedewerkers maximaal maar 9 bezoekers worden toegelaten. Toegang is alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding per e-mail, waarin ook antwoord moet worden gegeven op alle vragen van de Gezondheidscheck.

Bedoelde mail dient uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de zaterdag waarop men wilt komen door het bestuur te zijn ontvangen. Voor elk bezoek moet men zich dus apart aanmelden.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.