Landgraaf Koerier

Menu

Onderwijsstichting Movare Landgraaf RIVM: De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een bewezen effectieve interventie

In de dagelijkse praktijk wisten basisscholen het allang en ook wetenschappelijk onderzoek liet het zien, maar nu is het ook definitief bevestigd door het RIVM: De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is erkend als bewezen effectieve interventie.

 

De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT), die in 2015 van start ging als een beperkte pilot op vier onderzoeksscholen in Zuid-Limburg, is de laatste jaren van een pilot uitgegroeid naar een vaste waarde op het gebied van het werken aan gezondheid en gezond gedrag op school. Het aantal scholen dat in Limburg met het GBT-concept werkt, is gegroeid en ook buiten de provincie zetten de eerste scholen stappen op weg naar een integraal concept rondom gezonde voeding, bewegen en gezond gedrag bij hun leerlingen. De erkenning als bewezen effectieve interventie door het RIVM helpt bij het opschalen van de GBT in Nederland.

 

Kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit  

Het Rijksinstituut voor gezondheid en milieu (RIVM) houdt een database bij van interventies waarvan de effectiviteit bewezen is. De erkenning toont de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van de interventies in deze database. De erkenning als bewezen effectieve interventie komt voor de GBT op het juiste moment. De aandacht voor gezondheid op school in het algemeen en gezonde voeding in het bijzonder, is de laatste maanden sterk toegenomen. Door de extra subsidie voor schoollunches en het landelijke programma School en Omgeving, overwegen steeds meer scholen om écht werk te maken van gezondheid op school.

 

Aandacht voor beweging en minder pestgedrag

De GBT voorziet deze scholen in een doordachte en effectieve werkwijze die de kans op succes vergroot. In deze werkwijze is naast een gezonde lunch ook de dagelijkse aandacht voor veel en veelzijdig bewegen van belang. Net deze combinatie blijkt zeer effectief waar het bijvoorbeeld gaat om het bestrijden van overgewicht bij kinderen. Daarnaast geven kinderen aan school leuker te vinden, wordt het sociaal welzijn vergroot en is er minder pestgedrag op school. Door deze integrale en structurele werkwijze gaat een gezonde leefstijl echt in het DNA van de school zitten. De erkenning door het RIVM is voor iedereen die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij de GBT, loon naar werken. Hopelijk is het de opmaat naar een groeiend aantal GBT-scholen en uiteindelijk een gezonde generatie.

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.