Landgraaf Koerier

Menu

Landgraaf zet in op 20 procent minder aardgasverbruik in 2030

 

Net als alle gemeenten in Nederland maakt ook de gemeente Landgraaf plannen voor het verminderen van het aardgasgebruik. Daarvoor is het conceptplan ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’ ontwikkeld. Het plan is een uitwerking van de Transitievisie Warmte 1.0. Landgraaf zet in op 20 procent minder aardgasverbruik in 2030. Het college van B&W is 29 augustus akkoord gegaan met het conceptplan. Van 1 september tot en met 12 oktober 2023 ligt het plan ter inzage. De gemeenteraad beslist in december of het plan wordt goedgekeurd.

 

Aardgasgebruik zorgt voor onveilige situaties in Groningen en voor afhankelijkheid van andere landen. Ook hebben we internationaal afspraken gemaakt om de extra CO2-uitstoot te verminderen. Daarom zoeken we naar duurzame alternatieven.

Wat staat er in het plan?
Landgraaf zet in op een aardgasvermindering van 20 procent in 2030. We willen eigenaren en huurders van woningen en panden helpen met verduurzamen. Bijvoorbeeld door te isoleren, zodat de energierekening omlaag kan en het woon- en werkcomfort groter wordt. Om dit te bereiken gaan we de komende jaren gemeentebreed én via zogenaamde buurtaanpakken aan de slag in Landgraaf.

De inwoner beslist
Wethouder Freed Janssen (milieu en energietransitie): ‘Deze omschakeling naar andere duurzamere keuzes is een proces van jaren. Het is een flinke opgave, waarbij we iedereen nodig hebben. Van inwoners tot woningcorporaties en van netbeheerders tot ondernemers. Het is natuurlijk aan de eigenaar van het pand of de woning om te beslissen welke keuzes gemaakt worden. Die beslissing kan de gemeente niet nemen. Daarom gaan we hier samen in optrekken.’

Met buurtaanpakken en gemeentebreed aan de slag

In het conceptplan ‘Energiezuinig wonen en leven in Landgraaf’ staat hoe we in Landgraaf willen starten met de overgang naar, uiteindelijk, aardgasvrij wonen en leven in 2050. Bij een buurtaanpak gaan we samen met de buurt aan de slag om de woningen en andere panden te verduurzamen. We starten in de buurten waar sprake is van energiearmoede. Uit de inwonersenquête over aardgasvrij en energiezuinig wonen van 2022 was dat een van de belangrijkste punten. 

 

Van een gemeentebrede aanpak kunnen alle inwoners gebruik maken. Die aanpak is divers. Denk aan de al bestaande ‘Parkstad Energieknip’ en een gratis energiebespaarcoach voor de inwoners met een laag inkomen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Onder andere een ‘lokale isolatie aanpak’ voor de woningen en panden met de laagste energielabels (D tot en met G) en een lagere WOZ-waarde. Daar waar de energiebesparing het grootst kan zijn. Ook collectieve inkoopacties, een aanpak voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en een doe-het-zelf aanpak staan op de planning.

 

Informatiebijeenkomsten

Na goedkeuring van het conceptplan van onze gemeenteraad starten we vanaf 2024 ieder jaar met twee nieuwe buurten. In 2024 zijn dat de buurten Waubach (in de wijk Ubach over Worms) en Nieuwenhagerheide  (in de wijk Nieuwenhagen). We organiseren op 14 en 26 september informatiebijeenkomsten om het plan toe te lichten. Tijdens de bijeenkomsten geven we een doorkijk naar 2024 en verder. Ook de WoonWijzerWinkel Limburg en de woningcorporatie HEEMwonen zijn aanwezig.

 

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op  In stappen naar energiezuinig wonen en leven in Landgraaf | Gemeente Landgraaf.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.