Landgraaf Koerier

Menu

SJOELCLUB “de TIKKERS” SCHAESBERG VIERT ROBIJNEN JUBILEUM

Veertig jaar geleden hebben enkele bestuursleden van het toen bekende kinderkoor “de Rakkertjes” de sjoelclub de Tikkers in Schaesberg opgericht. André van Wiggen was vanaf begin de grote animator en heeft 20 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Vanaf het begin september 1977 is het tot op de dag van vandaag steeds een recreatieve vereniging, waarbij het op de spelavond bijelkaar zijn voorop staat en waar ook lief en leed met elkaar gedeeld wordt. Dat wil niet zeggen dat het sjoelen uit het oog wordt verloren. Ieder doet ontzettend zijn best om de sjoelstenen in de daarvoor bestemde gaten te gooien en zo een meest hoogste score te behalen. In de afgelopen 40 jaar heeft de vereniging steeds een maximale bezetting van rond de 40 leden. Als we de ledenlijsten van afgelopen periodes bekijken, blijkt dat vele huidige leden al jaren lid zijn van ‘hun’ sjoelclub. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat we nu enkele leden kunnen huldigen met het 40-jarig lidmaatschap. De robijnen jubilarissen zijn: Ilse van Wiggen, Joep en Annie Jung en Rob Blacha. Vanaf 1997 is Tonny van Hoorne voorzitster en wordt bijgestaan door verschillende bestuursleden. Wekelijks zijn de sjoelclubleden op maandagavond te vinden in café d’r Sjutt (voorheen café de Parasol) op de Markt in Schaesberg voor hun sjoelavond. Sommige met meer dan 1100 punten in 10 gooibeurten is geen uitzondering, maar beurten van 120, 140 en hoger wordt ook vaak gegooid. Op het eind van het seizoen worden de kampioenen van de diverse klassen gehuldigd en een kleine attentie overhandigd. Rond de kerstdagen wordt de gebruikelijke kerstviering gehouden, waar we voor één keer niet sjoelen maar kienen. In dit jubileumjaar hebben wij een feestelijk uitstapje gehouden en zijn op zondag 3 september 2017 naar Cochem (Duitsland) geweest. Bij thuiskomst in Landgraaf stond in café d’r Sjutt een feestelijk koud en warm buffet voor alle leden klaar en werden de robijnen jubilarissen: Ilse van Wiggen, Joep en Annie Jung en Rob Blacha, alsmede de zilveren jubilaris Tiny Mispelbaum uitgebreid gehuldigd en in het zonnetje gezet. Sjoelclub de Tikkers uit Schaesberg is een kleine vereniging waar iedere maandagavond, in café d’r Sjutt op de Markt, hoge ‘ogen’ worden gegooid. Nieuwe leden zijn van harte welkom, maar dienen wel iets van kennis van sjoelen te hebben.

Categories:   Nieuws

Comments

Sorry, comments are closed for this item.