Landgraaf Koerier

Menu

Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

De gemeente Landgraaf heeft een nieuwe leverancier gekozen voor hulpmiddelen in de Wmo. Vanaf 1 januari 2018 worden deze hulpmiddelen geleverd door Medipoint. Voor gebruikers van deze hulpmiddelen verandert er niets. Ze houden gewoon de huidige hulpmiddelen.

Tot de hulpmiddelen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) behoren onder meer scootmobielen, rolstoelen en tilliften. De hulpmiddelen, die door de gemeente in bruikleen worden gegeven, zijn er voor mensen met beperkingen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Beste partij

De hulpmiddelen worden geleverd, onderhouden en gerepareerd door een bedrijf. In Landgraaf is dat momenteel nog Welzorg Nederland BV. De overeenkomst van de gemeente Landgraaf met deze leverancier loopt echter eind 2017 af. Er is voor gekozen om de overeenkomst niet te verlengen omdat het vertrouwen in Welzorg weg is.

Helaas zijn er sinds eind vorig jaar problemen ontstaan met betrekking tot de dienstverlening van Welzorg. Omdat de service naar en tevredenheid van cliënten het belangrijkste is voor de gemeente Landgraaf, is besloten om de overeenkomst met Welzorg niet te verlengen.

Samen met de gemeenten Kerkrade, Brunssum en Simpelveld heeft Landgraaf de levering van Wmo-hulpmiddelen opnieuw aanbesteed. Hieruit is Medipoint als beste partij naar voren gekomen. De overeenkomst met Medipoint gaat in op 1 januari 2018 en heeft een looptijd van drie jaar, met een mogelijkheid tot verlenging.

Medipoint neemt de hulpmiddelen over die momenteel in gebruik zijn bij Wmo-cliënten. Dat betekent dat er voor gebruikers niets verandert. Wel zullen na 1 januari 2018, bij onderhoud of reparatie, medewerkers van Medipoint langskomen.

Wmo-cliënten van de gemeente Landgraaf zullen in december 2017 een brief van Medipoint ontvangen, met daarin nadere informatie en de contactgegevens.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.