Landgraaf Koerier

Menu

App en e-mailservice bekendmakingen

Wist u dat u via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte kunt blijven van bekendmakingen van de overheid en dus ook van gemeente Landgraaf? Kijk voor meer informatie op de website www.overuwbuurt.overheid.nl. Dit is een digitale service van de overheid. Via e-mail of de app kunt u zich automatisch laten attenderen op bekendmakingen die u interessant vindt in uw gemeente, buurt of interessegebied.

Handig

U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U kunt zelf instellen welke  berichten u wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in uw  buurt of wijk en blijft u snel en eenvoudig op de hoogte. Meld u aan!

Digitaal

Officiële bekendmakingen publiceren wij sinds begin 2014 volledig digitaal op Overheid.nl. Op onze eigen website www.landgraaf.nl en op deze gemeentepagina in de ViaLimburg, editie Landgraaf wordt u hierop alleen nog kort geattendeerd. Dit is in lijn met de visie die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen om algemene bekendmakingen en kennisgevingen verplicht digitaal te laten plaatsvinden.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.