Landgraaf Koerier

Menu

Zuid-Limburgse GGZ klaar voor alle mogelijke fasen in Corona-pandemie

De impact van de Corona-pandemie op de zorgverlening en het maatschappelijk verkeer is enorm. Zowel in Nederland als internationaal is stringent beleid geïntroduceerd om verantwoord om te gaan met de risico’s van COVID 19. Dit heeft geleid tot een hele set van maatregelen waar iedere praktijk steeds op moet worden afgestemd. Omdat we weten dat de risico’s van COVID-19 voorlopig bij ons blijven heeft de Zuid- Limburgse GGZ zich voorbereid op nieuwe fasen in de ontwikkeling en een regionaal crisisdraaiboek ontwikkeld. Continuïteit van de zorg en snel kunnen schakelen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

 

In navolging van de opdracht van het kabinet aan de veiligheidsregio’s om een regionaal plan op te stellen hebben de Zuid-Limburgse GGZ instellingen, onder regie van Mondriaan, de krachten gebundeld en een regionaal crisisdraaiboek GGZ opgesteld. Dit regionaal crisisdraaiboek is gericht op de continuïteit van GGZ zorg in de regio. Hierin wordt beschreven hoe wij als GGZ omgaan met de uitdagingen en staan de afspraken beschreven waaraan wij ons als GGZ partners (Zuyderland GGz, Maastricht UMC+, METggz, Levanto, Youz, Lionarons GGZ, Mutsaersstichting, Amacura, Care4Kidz en Mondriaan) binden. Daarnaast is in gezamenlijkheid met de GGD een zorgdashboard ontwikkeld. De GGD doet structureel een uitvraag met betrekking tot onder andere de beschikbaarheid van personeel en personele beschermingsmiddelen bij bovengenoemde GGZ instellingen. Op deze manier ontstaat er een ketenbreed overzicht van de situatie m.b.t. COVID-19 zodat, indien noodzakelijk, tijdig geanticipeerd kan worden.

 

De inrichting van de crisispraktijk en hieraan gerelateerde inzet van personeel en middelen, hebben inzichten opgeleverd waarmee we voor de lange termijn beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen. Want wij staan allemaal voor de uitdaging om de lessen uit deze pandemie om te buigen naar innovatieve concepten en duurzame vormen van behandelen binnen het ‘nieuwe normaal’. Innovatieve concepten, zoals het online behanden, voor een nieuwe, duurzame GGZ die van deze coronacrisis heeft geleerd, brengen we regionaal van de grond vanuit het gedachtengoed en het platform van de nieuwe GGZ (DNG).

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.