Landgraaf Koerier

Menu

Sneller bouwen in centrum door bijdrage van € 7,5 miljoen Rijk

De gemeente Kerkrade ontvangt van het Rijk een bijdrage van €7,5 miljoen voor de aanpak van verkeerspunten in het centrum van de stad. De subsidie komt uit het Mobiliteitsfonds. Door de ingediende verkeerspunten wordt het centrum beter ontsloten, waardoor er goede randvoorwaarden worden gecreëerd voor de realisatie van de woningbouwprojecten. In Limburg is Kerkrade de enige gemeente waarvan de aanvraag in de eerste tranche definitief is toegekend. Er is gekozen voor projecten in het centrum aangezien het aantal te versnellen woningen minimaal 500 stuks moet bedragen.

Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke Ordening): “Het is goed om te zien dat dankzij een goede samenwerking met zowel de Stadsregio Parkstad Limburg als de Provincie Limburg het gelukt is deze subsidie in de wacht te slepen. Onze ambities om te voldoen aan de lokale woningbehoefte worden erkend. Het versneld realiseren van woningen in het centrum sluit aan bij deze ambities. Het is de start van ons woonoffensief.”

“Door deze forse bijdrage kunnen we enkele verkeerspunten versneld aanpakken waardoor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid wordt verbeterd,” aldus wethouder Alexander Geers (Verkeer en vervoer).

Mobiliteitsfonds Rijk

Het Rijk heeft een bedrag van €7,5 miljard beschikbaar gesteld om woningbouwprojecten in heel Nederland te kunnen versnellen. Een onderdeel hiervan is het Mobiliteitsfonds. Gemeenten konden vanaf juni dit jaar een voorstel indienen om een bijdrage uit het Mobiliteitsfonds te krijgen. Door het geven van subsidie op verkeerspunten voor een (nieuwe) wijk wordt het voor ontwikkelaars aantrekkelijker nieuwe woningen te realiseren. 

Wat betekent het voor Kerkrade?

Woningbouwlocaties

Voor Kerkrade betekent de subsidie dat verschillende woningbouwlocaties in het centrum sneller gerealiseerd kunnen worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Atriumflat in de Niersprinkstraat, het braakliggende terrein aan de Marktstraat-Einderstraat en de locatie D’r Pool aan de Putgang. Het gaat in totaal om meer dan 500 woningen.

Verkeerspunten

De verkeerspunten van en naar het centrum die worden aangepakt, zijn onder andere de rotonde Hamstraat – Voorterstraat, de kruising Domaniale Mijnstraat – Kruisstraat en de ongelijkvloerse kruising Roderlandbaan – St. Pieterstraat. Ook wordt er ingezet op het opwaarderen van de fietsverbindingen van en naar buurgemeente Herzogenrath.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.