Landgraaf Koerier

Menu

Brokkelze Broest

De gemeente Landgraaf is al langer bezig met het stimuleren en faciliteren van maatschappelijke initiatieven. Uitgangspunt is dat het initiatief bij de inwoners ligt, vandaar dat we spreken van burgerinitiatieven. Er zijn genoeg burgers die rondlopen met ideeën om iets aan hun leefomgeving te veranderen, iets voor hun buurt willen betekenen of vinden dat sommige zaken in hun buurt of in Landgraaf beter geregeld kunnen worden. De gemeente heeft hiervoor dit jaar € 50.000,- vrijgemaakt. De initiatieven worden niet alleen ingebracht door inwoners maar ook beoordeeld door inwoners. De rol van de gemeente hierin is enkel stimulerend en faciliterend. Aanmelden kan nog steeds. Kijk daarvoor op www.landgraaf.nl en zoek op ‘Burgerinitiatieven’.

 Saamhorigheid en leefbaarheid in Rimburg

Voor de zomervakantie vond in Rimburg het eerste gehonoreerde burgerinitiatief Brokkelze Broest plaats. Een nieuw evenement waarbij Rimburgse verenigingen en stichtingen onderling de strijd aangaan op elf bijzondere locaties in en rond het dorp. Het evenement was een spontaan idee van Vriendenclub de Stichelaere om het gemeenschapsgevoel in het dorp een impuls te geven. De Belangenvereniging Rimburg heeft het idee meteen omarmd. Net als in alle kleine kernen is sociaal netwerk in Rimburg onontbeerlijk. Brokkelze Broest is een initiatief dat de saamhorigheid en daarmee de leefbaarheid in het dorp bevordert. Juist omdat dit initiatief een bijdrage levert aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en de betrokkenheid van bewoners in Rimburg, is vanuit het burgerinitiatievenfonds een financiële bijdrage toegekend.

 Het evenement

De verschillende verenigingen vaardigden elf teams af, waaronder drie jeugdteams. Na een gezamenlijk ontbijt presenteerden de teams zich tijdens een defilé op een ludieke manier aan onder andere burgemeester Raymond Vlecken. Daarna startte de onderlinge strijd op diverse locaties en met verschillende spellen. De middag en avond stonden in het teken van een gezellig samenzijn met live muziek en een barbeque. De winnaar van de eerste Brokkelze Broest was kegelclub ‘Alle nuung’. Alle deelnemers en aanwezigen hebben nog lang nagenoten van Brokkelze Broest.

 

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.