Landgraaf Koerier

Menu

Nieuwe knooppunten in Landgraaf

Landgraaf is twee knooppunten voor fietsers en andere recreanten rijker. Het nationale routenetwerk is uitgebreid met de knooppunten 108 en 109, gelegen aan de grens met Duitsland op de hoek Waubacher Heideweg/Scherpenseeler Veeweg en aan de Maastrichterweg op het plateau van Rimburg.

Een knooppunt ligt altijd op een plek waar minstens drie routes samenkomen. De gemeente heeft, in samenwerking met VVV Zuid-Limburg en vrijwilligers van het routebureau, een heel nieuw deel tussen twee bestaande routes aangewezen en bewegwijzerd. Vanzelfsprekend is het verloop van de route op papier, digitaal en op de gloednieuwe knooppuntpanelen te raadplegen.

De nieuwe route heeft een grote meerwaarde voor Landgraaf. Het recreatieve fietsverkeer dat voorheen ‘slechts’ de Duitse grens volgde, wordt nu dieper Landgraaf ingetrokken. Het tracé is afwisselend en voert langs diverse leuke plekjes en ondernemers. Na een bezoek aan Rimburg, fietst men door het veld richting Park ter Waerden. Van daaruit gaat de rit naar Waubach, naar de nieuwe en oude markt. Hierbij komt de fietser langs het fraaie voormalige raadhuis van Ubach over Worms en de monumentale H. Jozefkerk. Vlak daarna duikt de route weer het veld in, om na het passeren van paardencentrum Heihof door het bos knooppunt 108 te bereiken. Uiteraard kan de route ook de andere kant op gevolgd worden.

Meer weten over alle fietsroutes en aanpassingen in het fietsknooppuntennetwerk in Zuid-Limburg? Kijk dan op de website www.opdefietsinzuidlimburg.nl.

Categories:   Wonen & Welzijn

Comments

Sorry, comments are closed for this item.