Landgraaf Koerier

Menu

Lezing over de Geleenbeek

Op maandag 9 december verzorgt Olaf Op den Kamp voor het Natuurhistorisch Genootschap een lezing over de Geleenbeek. Deze gratis toegankelijke lezing start om 20.00 uur in Café Wilhelmina, Akerstraat 166 te Kerkrade-West.

Van een rechtgetrokken zwarte mijnwaterbeek is de Geleenbeek weer een slingerende blauwe ketting langs groene natuurparels geworden. De aanwezigheid van verschillende grondsoorten en delfstoffen, zoals bruinkool, steenkool, zand, grind en klei, leidde tot diverse mijnen en groeves. Ook ontstonden door de mijnbouw het mijnspoor, diverse steenbergen en slikvijvers en mijnverzakkingen. De Romeinen gebruikten het water van de Geleenbeek voor hun thermen.

Tijdens de lezing volgen we de Geleenbeek en haar zijbeken. De Geleenbeek begint bij Benzenrade waar aan de rand van het Imstenraderbos, nabij de Benzenraderhof, de bron ligt. Ook zien we de Put- en Kunderberg met hun voorjaarsflora en kalkgraslanden. We zien ook Terworm waar het kasteel een grote invloed op het landschap had. Hier ligt ook de Eijkendermolen en de resten van het voormalige zwembad. Bij Voerendaal monden diverse kleine beekjes als in de Geleenbeek. Hiermee werden de grachten van diverse kastelen gevuld. De Kathager Beemden nabij Vaesrade vormen een refugium voor een bijzondere flora en fauna. Tussen Thull en Terborgh heeft de beek weer een natuurlijke loop gekregen en stroomt langs de Mulderplas en Huis Schinnen. Aan weerszijden van Sweikhuizen liggen de hellingbossen Stammender- en Danikerbos. In het voorjaar kan de wandelaar hier genieten van de pruimenbloesem in de hoogstamboomgaarden met Sweikezer Rengeloate. Hoewel het aangelegd is als recreatiegebied herbergt de Swienswei bij Sittard toch nog vele bijzondere planten en dieren. Dat geldt zeker voor het oeroude Limbrichterbos waar in de oude bomen allerlei bosvogels en kevers leven. Een bijzonder pareltje is het bronnetjesbos bij Grasbroek met de twee mottes die de voorganger waren van kasteeltje Grasbroek. Körbusch en ’t Hout in de buurt van Sittard zijn loofbossen die worden afgewisseld met bloemrijke graslanden. De Geleenbeek mondt in de Molenplas, een voormalige grindplas bij Ohé en Laak die weer volledig is ingericht als natuurgebied. Hier broeden allerlei soorten meeuwen en sterns en ’s winters zijn er veel overwinterende watervogels te vinden. Bij de Stichting Natuurpublicaties Limburg verschijnt deze week een prachtig nieuw boek over de Geleenbeek. De ondertitel ‘Beleef de natuur in verandering’ geeft uitstekend de inhoud van het boek weer. Nieuwsgierig geworden en wilt u het dal van de Geleenbeek zelf gaan beleven, koop dan dit boek.

Specificaties:

De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering. Pierre Grooten, Reinier Akkermans, Stef Keulen en Olaf Op den Kamp. 360 pagina’s, ruim 750 kleurenfoto’s, 15 wandelkaarten, formaat 16,5 x 24,5 cm, gebonden in een harde cover. ISBN-nummer 978-90-74508-32-2. Reguliere verkoopprijs € 15,00. Te koop bij het Natuurhistorisch Genootschap via publicaties@nhgl.nl of tel. 0475-386470 en in de boekhandel.

Categories:   Algemeen

Comments

Sorry, comments are closed for this item.